of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05BTE5106
Elektronik Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders eğitsel oyunların ve simülasyonların anlaşılması ve öneminin kavranması için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı eğitsel oyunların ve simülasyonların teorisi ve uygulamalarının incelemek ve anlamak sanal ortamların öğretimsel yönlerini ve uygulamalarının öğrenme sürecine etkilerini incelemektir.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenem çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eğitsel oyun ve simülasyonlarla ilgili güncel eğilimler ve araştırmaların farkındalığında olmak.
Eğitsel oyun ve simülasyonlar ve bunlarla ilgili konseptler ile ilgili pratik bilgilere ve eğitsel oyunlar ve simülasyonlarla ilgili değişik stratejilera aşt bilgilere sahip olmak
Eğitsel oyunlar ve simülasyonların karakteristikleri, avantajları, sınırlılıkları ve eğitsel uygulamalarını anlamak
Uygun disiplinlerde eğitsel oyun aktiviteleri ve uygulamalarını uygulayabilmek
Second Life 3D sanal öğrenme ortamları ve bu ortamlardaki sosyal konular anlamak
Eğitsel bilgisayar oyunları ve simülasyonları değerlendirme
Dersin İçeriği
Bu ders eğitsel oyunları ve simülasyonları öğrenme öğrenme sürecine olan katkılarını değişik açılardan inceler. Bu ders boyunca öğrenciler eğitsel oyun ve simülasyonları araştırma fırsatı bulacaklardır. Eğitsel oyunlar ve dijital kültürü kullanarak eğitimciler öğrencilerin ilgi ve dikkatini nasıl öğrenmeye çekebilirler şeklindeki sorulara bu ders de cevap aranacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
178
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge MA, MIT Press.
2. Salen, K., & Zimmerman, E. (2005). Game Design and Meaningful Play. In J. Raessens & J. Goldstein (Eds.), Handbook of Computer Game Studies. Cambridge MA, MIT Press.
3. Gibson, D., Aldrich, C. & Prensky, M. (2007). Games and simulations in online learning: Research and development frameworks. Information Science Publishing: Hershey, PA, IBSN: 1-59904304-1
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
 
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.